Studio Re:design växlar upp till Re:Textile 

Studio Re:design startade som en katalysator för att textil re:design ska nå sin kommersiella potential i samarbete med professionella företag i Västsverige.

Vi konsumerar och producerar helt enkelt ohållbart idag. Det vill vi ändra på! Därför har vi gjort Västra Götaland till en experimentplattform med målet att skapa flera exempel på hållbar industri för framtiden!

Re:textile

Nya utmaningar i nästa steg

Efter två år med fantastiskt engagemang, mängder av professionella produkter och samarbetsparter är intresset långt större än när vi startade 2013. Vi har lärt oss väldigt mycket men också hittat utmaningar som måste lösas för att kunna växla upp.

Under hösten 2014 gav Västra Götalandsregionen i uppdrag till Textilhögskolan att göra en studie som visar hur man kan industrialisera processen. Det är en nyckelfråga att lösa för att kunna utveckla fler affärer. Nu finns rapporten som visar på stora möjligheter.

Miljönämnden i Västra Götaland tror på utvecklingen och har beviljat medel för fortsatta insatser. Nu i regi av Science Park/Högskolan i Borås, i tillsammans med många av våra tidigare samarbetspartner och några nya. Vi ser fram mot en spännande utveckling!

Rapport: Affärsmöjligheter för Re:design av kläder

Mejla till Erik Bresky,Textilhögskolan, för mer information:    

Våra framsteg

Studio Re:design har jobbat i två etapper; en för textila produktionsspill som redan fanns lokalt och en etapp för att undersöka möjligheterna med återbruk av gamla kläder. På nedanstående länkar kan du läsa mer om det arbete som gjorts.

Etapp 1: Produktionsspill

Etapp 2: Insamlade kläder

Våra erfarenheter, slutrapport Studio Re:design

Se vårt tidigare spännande arbete på nyhetssidan!

uiqt|wBMzqs5jzm{s%yHpj5{mmzqs5jzm{s%yHpj5{muiqt|wB&pmvzqs5{|ijmzoHxzmkq{w5{mpmvzqs5{|ijmzoHxzmkq{w5{m