VARFÖR STUDIO RE:DESIGN?

Intresset för second hand och vintage ökar. Likaså medvetenheten kring hållbar konsumtion. Men parallellt med detta ökar även vår konsumtion av kläder.

Vi slänger uppskattningsvis 70 000 ton textilier i våra hushållssopor per år. Samma gäller i producentledet, där mängder av funktionsdugligt material varje säsong kastas eller lagras på grund av spill i produktionen eller dålig försäljning.

På Studio Re:design väljer vi att se det textila överskottet som en resurs. Genom att utnyttja spillmaterialet på nya sätt vill vi skapa attraktiva produkter som kunderna vill ha. Dessutom vill utmana Västsvenska entreprenörer att hitta nya smarta affärsmöjligheter inom textilt återbruk.

uiqt|wB&qvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{m