Blå produkter

Etapp 2: Insamlad textil

 

Svenska Röda Korset får in ca 4.500.000 kg textil per år via sina 277 Kupor runt om i landet. Det som inte omsätts i second hand butikerna och samlas istället in till depåer för att skickas för textil återvinning. Röda Korset har som mål att inget ska slängas utan så mycket material som möjligt ska återbrukas eller återvinnas.

Studio Re:Design Etapp 2 ger sex professionella designföretag möjligheten att med Svenska Röda Korsets insamlade material som grund, utveckla nya produkter och tjänster för att utveckla sina egna varumärken och försäljningskanaler.

 Presentation designföretagen

Det övergripande målet för projektet är att upplysa om redesign som ett alternativ till nyproducerade designvaror för att främja hållbar konsumtion. Genom att utveckla processer för design, logistik, materialhantering och affärsmodeller ämnar projektet att visa svenska företag att det finns stor kommersiell potential i redesign och ett värde i det material som ses som överblivet eller obruktbart.

Samarbetet mellan de sex designföretagen har resulterat i ett gemensamt designkollektiv AROUND som skapar produkter utifrån nya förutsättningar, att textilt avfall är en resurs. Med utgångspunkt i ett miljömässigt och socialt ansvarstagande.

 Läs mer om AROUND här!

Är du återförsäljare och intresserad av att sälja re:designade designprodukter för hemmet? Kontakta affärsutvecklare Lotta Magnander!

Följ vårt spännande arbete på Instagram under @studioredesign eller @aroundredesigncollective!

uiqt|wB&qvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{m