Vad hoppas du att projektet uppnår?

”Jag hoppas projektet kan bidra med nya, unika kommersiella produkter, samverkan mellan olika aktörer i branschen samt ökad sysselsättningsgrad inom Västra Götaland. Drömscenariot är att projektets prototyper bidrar med en nystart, alternativt utveckling, av befintlig lokal konfektionsproduktion idag, vilket i de bästa av världar tar projektet över regiongränsen och till hela nationen Sverige. Det vore helt fantastiskt!”.

uiqt|wB&