Sax

Affärsutveckling


På Studio Re:design väljer vi att se på det textila överskottet som en resurs. Våra designers har till uppgift att skapa attraktiva produkter av spillmaterial och överskott, men vår förhoppning är att projektet även ska främja utvecklingen av nya, kreativa affärsmöjligheter inom textilt återbruk. Det är här våra affärsutvecklare kommer in i bilden!

Etapp 2

Är du återförsäljare och intresserad av inköp och försäljning av re:designade produkter för hemmet av hög designgrad? Kontakta Lotta!

Lotta Magnander

Lotta Magnander

0704-223050,  

 

Etapp 1

Är du företagare inom kläd- och möbel/inredningsbranschen och vill vara en del av Studio Re:design? Eller få råd i utvecklandet av redesign i er existerande verksamhet?

Ulrika Bergvall

För mode

Ulrika Bergvall0761-03 55 64,  

 

Nenne Palme

För inredning

Nenne Palmé0706-34 06 72,  

uiqt|wBtw||iH{|}lqwzmlm{qov5{mtw||iH{|}lqwzmlm{qov5{muiqt|wByxzwozm{{}{Hkwupmu5{myxzwozm{{}{Hkwupmu5{muiqt|wBvmvvmHxitumwn{%wmlmv5{mvmvvmHxitumwn{%wmlmv5{muiqt|wB&pmvzqs5{|ijmzoHxzmkq{w5{mpmvzqs5{|ijmzoHxzmkq{w5{m