Studerandekåren

Studerandekåren består av alla studerande på Vara folkhögskola. I kåren kan vi som studerande ta upp saker som har med skolan att göra. Alla klasser utser en representant som sedan kommer att sitta i en styrelse. Av dessa klassrepresentanter blir en ordförande. Ordförande utses av alla studerande via en omröstning.

/Maria Larsson, ordförande 2014/15 Vara Folkhögskolas studerandekår

Ordf 2016/17 Jonathan Meijer

uiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m