Kursråd

För varje kurs/projekt som pågår längre än 15 veckor skall det finnas ett kursråd som består av personal som arbetar på kursen och 2-6 studeranderepresentanter. De studerande på varje kurs utser sina representanter. Kursföreståndaren/Projektledaren är ordförande i kursrådet.

Kursrådets uppgifter
- planera övergripande verksamhet på kursen
- dokumentera sina sammanträden
- fortlöpande dokumentera och utvärdera kursen

uiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m