Sjukanmälan

Närvaro, ledighet och sjukanmälan

Om du som studerande blir sjuk måste du meddela skolan. Om du är borta mer än tre dagar ska du kontakta skolan igen. Efter fem dagar krävs läkarintyg. Du måste dessutom "ta igen" det skolarbete som du missat, detta sker på olika sätt på olika utbildningar (kontakta pedagogerna på din utbildning).

Vid hög frånvaro eller många ströfrånvarotillfällen kan studiestödet reduceras.

Om du har upprepad ogiltig frånvarao (ej anmäld eller på andra sätt ogiltig) kan du tilldelas en varning och om frånvaron fortsätter kan du bli avstängd från utbildningen.

Hög frånvaro under läsåret kan leda till att du inte blir antagen till utbildningen nästa läsår alternativt inte får börja på årskurs två om du går en tvåårig utbildning.

Om du är i behov att vara ledig från utbildningen under kortare tid än en halv dag ska du kontakta din lärare. Ska du vara ledig under längre tid än en halv dag krävs det att din kursföreståndare godkänner detta tillsammans med skolans rektor.

Glöm inte att även anmäla sjukdom till Försäkringskassan och att friskanmäla dig till CSN.

Om du är hemma för vård av barn ska du anmäla till CSN.

Skolhälsovård

OM du som studerande behöver hjälp ska du kontakta din klassföreståndare, kursföreståndare, rektor eller annan personal som du har förtroende för, så får vi tillsammans lösa problemen.

Om du blir sjuk och behöver vård kan du ringa vårdcentralen, 0512-786 032

Sjukanmälan

Christina Johansson
0512-579 78

Vara vårdcentral
0512-78 60 32

uiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m