Studerande

Det är ok att tycka olika

 

Här hittar du viktig information för dig som studerar på Vara folkhögskola.

För att dina studier ska fungera bra och för att skolan ska fungera bra finns vissa regler eller ”policys” som du bör känna till. Du hittar den viktigaste informationen rörande dina studier i kolumnen till vänster.

uiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m