Gemensamma aktiviteter

Gemensam aktivitet

Varje termin hålls friluftsdagar, temadagar och andra aktiviteter då studerande från samtliga utbildningar deltar.

Friluftsdag maj 14

Friluftsdag

uiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m