Vaktmästeri, AV-teknik och datateknik

Vaktmästeri, AV- och datateknik som rör kursverksamheten sköts av oss. Våra lokaler ägs av Västfastigheter och de sköter därför fastighetunderhåll mm.

 Henrik Larsson

Henrik Larsson

Annika Wångstedt 

Annika Wångstedt

 

 

     
     

Kontakt

Vaktmästeri, AV-teknik och data

AV-tekniker
Henrik Larsson
0512-579 72
0702-18 08 52
 

 

Datatekniker
Annika Wångstedt
0512-579 88
0703-85 36 94
 

uiqt|wBpmvzqs5x5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mpmvzqs5x5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m