Städ

Vi på städavdelningen ser till att du möts av städade och iordningställda lokaler med rätt utrustning.

Christina Johansson 

Christina Johansson 

 Anette Bjurström

Annette Bjurström

 Gunnel Johansson

Gunnel Johansson 

 Malin Engesvik

Malin Engesvik

   
     

Kontakt

Städ

Städledare
Christina Johansson
0512-579 78
 

Annette Bjurström
 

Gunnel Johansson
 

Malin Engesvik
 

uiqt|wBkpzq{|qvi5qvouizq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5qvouizq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5ijmt{{wv5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{mivm||m5ijmt{{wv5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmt5u5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mo}vvmt5u5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5mvom{%vqsH%vozmoqwv5{muitqv5mvom{%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m