Pedagoger Radiolinjen

Vi i radiolinjens arbetslag undervisar främst på radiolinjen men också på de andra läsårsutbildningarna och på olika korta kurser.

 Gunnar Birgersson

Gunnar Birgersson

Henrik Dammberg 

Henrik Dammberg

Tommy Karlsson-Ravström 

Tommy Karlsson-Ravström

 

 

 

   
     

Kontakt

Pedagoger på Radiolinjen
(De flesta pedagoger arbetar på flera linjer.)

Kursföreståndare
Tommy Karlsson-Ravström
0512-579 95
0763-92 14 78
  

Gunnar Birgersson
0512-579 95
0730-60 79 59
 

Henrik Dammberg
0512-579 95
0706-02 47 71
 

uiqt|wB|wuu%y5sizt{{wv5zi%v{|zwuH%vozmoqwv5{m|wuu%y5sizt{{wv5zi%v{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5jqzomz{{wvH%vozmoqwv5{mo}vviz5jqzomz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5liuujmzoH%vozmoqwv5{mpmvzqs5liuujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m