Pedagoger Allmän kurs

 Vi som tillhör arbetslaget Allmän kurs undervisar främst på allmän kurs och men också på de andra utbildningarna och på olika korta kurser.

 Samuel Björk

Samuel Björk 

 Susanne Kihlgren

Susanne Kihlgren

Karin Bergström

Karin Bergström

Nina Jonsson 

Nina Jonsson

 

Mats Beckman

Mats Beckman

 

Petra Dahlberg

Petra Dahlberg

     

Kontakt

Pedagoger Allmän kurs
(De flesta pedagoger arbetar på flera linjer.)

Kursföreståndare
Samuel Björk
0512-579 79
0736-31 48 60
 

Susanne Kihlgren
0512-579 77
 

Nina Jonsson
0512-579 76
0761-16 91 00
 

Karin Bergström
0512-579 74
 

Mats Beckman
0512-579 74
 

Petra Dahlberg
0512-579 95
  

uiqt|wB{iu}mt5jrwzsH%vozmoqwv5{m{iu}mt5jrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5sqptozmvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5sqptozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqvi5o5rwv{{wvH%vozmoqwv5{mvqvi5o5rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{msizqv5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5jmksuivH%vozmoqwv5{mui|{5jmksuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5liptjmzoH%vozmoqwv5{mxm|zi5liptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m