Kansliet

På skolans kansli hittar du oss som arbetar med olika administrativa frågor som ekonomi, personal- och studerandeadministration, bokningar, CSN-frågor, hemsidan och mycket mer.

Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Christina Johansson 

Christina Johansson

Birgitta Geiborg 

Birgitta Geiborg

Mikael Norén

Mikael Norén

Annika Wångstedt 

Annika Wångstedt 

 

 

 

 

   

Kontakt

Kansli  och fakturering
Stefan Eriksson
0512-579 71
 

CSN-frågor och försäljning av kurslitteratur
Christina Johansson
0512-579 78
 

Reception, kurs- och konferensbokningar, internat och vandrarhem
Birgitta Geiborg
0512-579 92
0703-11 26 15
 
 
 

Marknadsföring

Prospekt och sociala medier
Stefan Eriksson
0512-579 91
0702 00 84 54
 

Mässor, annonser och info om skolan
Mikael Norén
0512-579 93
0706-89 79 93
 

Hemsida
Annika Wångstedt
0512-579 88
0703-85 36 94
 

uiqt|wB{|mniv5j5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{m{|mniv5j5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5qvouizq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5qvouizq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvnmzmv{5%vizi5np{sH%vozmoqwv5{mswvnmzmv{5%vizi5np{sH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5omqjwzoH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5omqjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vivlzizpmu5%vizi5np{sH%vozmoqwv5{m%vivlzizpmu5%vizi5np{sH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5j5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{m{|mniv5j5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5vwzmvH%vozmoqwv5{muqsimt5vwzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5vwzmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m