Studeranderättslig standard

Dalslands folkhögskola står för att alla på skolan ska kunna vara trygga och kunna växa som individer under den tiden som man är här. Det innebär vissa rättigheter men också skyldigheter. Styrelsen har antagit ett antal dokument som anger våra policy i flertalet frågor, sammanställda i dokumentet Studeranderättslig standard, inkl. bilagor. Där står det många olika saker som är bra att känna till om man studerar och/eller bor på skolan.

Studeranderättslig standard (PDF) 

Diverse information som alla deltagare behöver veta, som rör bl.a. former för studerandeinflytande, villkor för vistelsen på skolan, möjligheter till olika former av stöd, frånvaroregler, försäkringar, m.m.

Bilaga 1 - Kursinformation (PDF)

Här kan du läsa mer om vilka kurser vi erbjuder på skolan och mer information om dessa. Det står även vilka ämnen kurserna innehåller, kursupplägg, vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan erhållas, m.m.

Bilaga 2 - Alkohol- och narkotikapolicy (PDF)

Här kan du ta del av skolans förhållningssätt vad gäller alkohol och narkotika - en policy som du som deltagare är skyldig att följa.

Bilaga 3 - Miljöpolicy (PDF)

Här beskrivs vår policy med miljöarbetet på skolan.

Bilaga 4 - Hyresavtal (PDF)

Du som ska bo på skolan kommer att få skriva på detta hyresavtal. I detta regleras hyreskostnader och de olika bestämmelser som finns.

Bilaga 5 - Allmänna och särskilda villkor, tillägg till hyresavtalet (PDF)

Förutom hyresavtalet skriver våra hyresgäster på detta tillägg till avtalet. Här regleras ytterligare bestämmelser kring vårt internat.

Studeranderättsligt råd

För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

Läs mer om FSR

uiqt|wBrwvi{5siz{viH%vozmoqwv5{mrwvi{5siz{viH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpiv5twnozmvH%vozmoqwv5{mrwpiv5twnozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wBlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m