Styrelsen

Skolans styrelse är politiskt sammansatt och består av 7 ledamöter samt 3 ersättare:

Ordförande:

Jan Linde (S)
Mölnlycke
 

Vice ordförande:

David Jansson (M)
Trollhättan
076-044 40 08
 

Ledamöter:

Mikael Andersson (S)
Vänersborg

Viola Blomberg (C)
Bäckefors
073-626 77 28
 

Marika Isetorp (MP)
Vänersborg

Eva-Lena Johansson (S)
Färgelanda
070-241 59 75
 

MayLis Svensson (M)
Bäckefors
070-687 44 77
 

Ersättare:

Anette Molarin (S)
Åmål

Jan-Olof Ternstedt (V)
Dals-Långed

Elinor Johansson (KD)
Färglanda

 

Har ni frågor eller idéer kring Dalslands folkhögskola så är ni välkomna att höra av er. Vi är utsedda att företräda skolan och ju bredare underlag vi har för detta, desto bättre kan vi bli.

Skicka bara ett mail till   så besvarar vi det så snabbt vi kan. Tack!

Folkhögskoleförvaltningen

Anders Adler
Förvaltningschef
  

uiqt|wBrivvm5tqvlmHpw|uiqt5kwurivvm5tqvlmHpw|uiqt5kwuuiqt|wBli%vql5riv{{wvHuwlmzi|5{mli%vql5riv{{wvHuwlmzi|5{muiqt|wB%vqwti5jtwujmzoH%vozmoqwv5{m%vqwti5jtwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4tmvi5rwpiv{{wvHjiv%vmzsm|5{mm%vi4tmvi5rwpiv{{wvHjiv%vmzsm|5{muiqt|wBui%ytq{5ui||{{wvHpw|uiqt5kwuui%ytq{5{%vmv{{wvHpw|uiqt5{muiqt|wB{swtivHlit{5np{s5{m{swtivHlit{5np{s5{muiqt|wBivlmz{5iltmzH%vozmoqwv5{mivlmz{5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wjqi{5|5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m|wjqi{5|5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpiv5twnozmvH%vozmoqwv5{mrwpiv5twnozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wBlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m