Styrelse

Från och med årsskiftet 2015 har alla regionens folkhögskolor en gemensam politiskt vald styrelse, bestående av 11 ledamöter och 5 ersättare:

 

Ordförande:

 

Hans-Inge Sältenberg (C) Strömstad
010-441 00 51, 0705-97 88 97
 

Vice ordförande:

Leif Håkansson (S) Göta
076-116 17 12

Ledamöter:

Adam Finn (M) Kungshamn

 

Anne Holmdal (KD) Göteborg 

 

Gladys Yannelli (S) Göteborg

 

Harriet Andreasson (FP) Västra Frölunda

 

Ingvor Carlander (MP) Ulricehamn

 

Kurt Karlsson (SD) Vänersborg

 

Leif Dahl (S) Gällstad

 

Lena Jagers Bladini (V) Jonsered

 

Tomas Johansson (M) Hyssna

Ersättare:

Andreas Fock (M) Göteborg

 

Ann-Marie Jacobsson (C) Högsäter

 

Ewa Arvidsson (S) Åmål

 

Maria Radivoj (S) Nossebro

 

Petra Elf (MP) Göteborg

I styrelsen sitter även representanter från personal och deltagare. Dessa representanter har endast yttranderätt, inte rösträtt. 

 

Gemensam förvaltning

Från och med den 1 juli 2013 har alla VGR-folkhögskolorna en gemensam förvaltning.

Kontakt

Folkhögskolekansliet

Anders Ahlström
Förvaltningschef
076-775 48 40
  

Susanne Sandhede
Administrativ Koordinator
070-085 29 63
  

Ingalill Westerlund
Ekonom
072-527 32 22
 

Tobias T Johansson
Koordinator & Samordnare IS/IT
076-145 02 89
 

Camilla Nilsson
HR
070-082 40 77
 

uiqt|wBpiv{4qvom5{it|mvjmzoH%vozmoqwv5{mpiv{4qvom5{it|mvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{m-iuxCvj{xCivlmz{5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5{ivlpmlmH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5{ivlpmlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5twnozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvoitqtt5%wm{|mzt}vlH%vozmoqwv5{mqvoitqtt5%wm{|mzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wjqi{5|5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m|wjqi{5|5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5mk5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5mk5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi{5siz{viH%vozmoqwv5{mrwvi{5siz{viH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpiv5twnozmvH%vozmoqwv5{mrwpiv5twnozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wBlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mlit{tivl{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m