Infoblock

Ligger som nummer två till vänster på första raden.

 

Besöksmål

Vi har en massa kul ställen att besöka

Öppet ibland

Vad händer i kolumn 3? Detta är rad 2 i kolumn 3

Kolumn 3 rad tre i första raden

Museets samlingar viktig kunskapsbank

Museets stora samlingar utgör en viktig kunskapsbank inför framtiden. En stor del av verksamheten knuten till samlingarna fokuseras på att tillgängliggöra och vårda dessa, men den omfattar också insamling av djur och service gentemot allmänhet, forskare och institutioner både i Sverige och utomlands. Forskare kommer hit från hela världen för att studera våra samlingar och de används även inom olika typer av naturvårdsprojekt. Vi deltar också i många olika typer av samarbetsprojekt med andra museer och organisationer

Hej och hå och hej och hå

Älg

Hej och hå och hej och hå

  • Matlagning_4894
  • Maträtt_4993
  • Maträtt_5000
  • Måltid_5052
uiqt|wB{wnqi5wtwn{{wvHis%vizmttu}{mm|5wzouiqt|wB{wnqi5wtwnn{{wvHis%vizmtu}{{m|5wzo{wnqi5wtwnn{{wvHis%vizmtu}{{m|5wzouiqt|wB{wnqi5wtwn{{wvHis%vizmttu}{mm|5wzo