Ny utvärdering av Gröna Rehab

Eva Sahlin har i samarbete med Institutet för stressmedicin publicerat en utvärdering av Gröna Rehabs verksamhetsdel rehabilitering för långtidssjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den nya utvärderingen kompletterar utvärderingen som publicerades 2010.

Några viktiga slutsater var:

  • Deltagargruppen som helhet har under tiden i Gröna Rehab förbättrats med avseende på grad av utmattning, välbefinnande, depression och ångest. 
  • Majoriteten av deltagarna (drygt 90 %) återgick i aktivitet vid avslutning i Gröna Rehab och har även ökat sin aktivitetsgrad vid 6- och 12-månadersuppföljningarna.
  • Rehabiliteringstiden som vid den första utvärderingen (2010) låg på 32 veckor i genomsnitt har minskat till 27  veckor.

Utvärdering av Gröna Rehab 2014 (ISM-häfte 6)

Institutet för stressmedicin

 Läs mer om Eva Sahlins forskning vid Gröna Rehab

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4tmvi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi4tmvi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4tmvi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi4tmvi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m