Hälsans Natur

Föreningen Hälsans Natur är ett nationellt nätverk för dig som är intresserad av kopplingen natur, trädgård, djur och hälsa. Hälsans Natur främjar och utvecklar verksamheter där man använder natur- och djurkontaktens läkande och hälsofrämjande kraft, särskilt inom vård, skola och omsorg. Tillsammans sprider vi information och kunskap.

Hälsans Natur informationsfolder
Hälsans Natur hemsida

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4tmvi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi4tmvi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4tmvi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi4tmvi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m