Gröna Listan logga

Produkter uppdaterade 2017

VGR logga

Välkommen till Gröna listan

Dina val har stor betydelse för människor och miljö
Gröna listan finns till för att underlätta ett bra miljöval av möbler och inredning för våra verksamheter och andra intresserade. Här presenteras de produkter som är de bästa valen från miljösynpunkt. Det är ett urval av ett större sortiment som finns på det avtal som Västra Götalandsregionens avropar från SKL:s ramavtal Möbler 2017.

Här hittar du de produkter som uppfyller miljökraven i Svanens märkning för möbler, samt för textilier Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval. Detta verifieras av oberoende part eller med en licens.

Målet i Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020, antagen av regionfullmäktige, är att senast 2020 ska 100 % av våra kontorsmöbler och 40 % av så kallade miljömöbler som soffor och fåtöljer uppfylla kraven i Gröna listan.

Nytt eller begagnat?

Gröna listan är bästa valet för nya möbler. Dessutom ska vi välja produkter som går att renovera och välja återbruk. Inom Västra Götalandsregionen finns sajten Tage för interna byten/överlåtelser av möbler, inredning och utrustning inom organisationen.

Mer information

Koncerninköp - Lena Göransson Modigh,  
Miljöavdelningen Koncernkontoret - Jonna Bjuhr Männer  
 

Tage är VGR:s interna bytesajt för inredning och möbler http://www.vgregion.se/tage
Information om inköp i Västra Götalandsregionen: http://www.vgregion.se/inkop
Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020 http://www.vgregion.se/miljoplan
 

Leverantörer

Det finns flera leverantörer på SKL:s ramavtal Möbler 2017. I vissa fall säljer olika leverantörer produkter från samma tillverkare. I Gröna listan hittar du vem som tillverkar varje produkt.

Många faktorer påverkar en bra miljö

Vilka behov ni har, vilka miljökrav ni ställer och hur god tillgängligheten är för alla människor är viktiga delar för ett bra slutresultat.

För att få en samlad bedömning vid val av inredning behöver man i vissa miljöer även se till andra viktiga aspekter som hygien och brandskyddskrav. Kontakta kundtjänst eller avtalsleverantörerna för frågor om sortimentet. 

 

uiqt|wBtmvi5uwlqopH%vozmoqwv5{mtmvi5uwlqopH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvvi5jr}pz5uivvmzH%vozmoqwv5{mrwvvi5jr}pz5uivvmzH%vozmoqwv5{m