Dokument

Här kan du hämta olika typer av dokument, mallar, presentationsmaterial och grafisk profil för Västbus.

Riktlinjer

Under riktlinjer finner du riktlinjerna i broschyrform, riktlinjerna för familjehemsplacerade barn, material angående allsidig elevutredning samt andra vägledande dokument.

Mallar

Under mallar finner du samtliga dokument, formulär och kallelser (praktiska och administrativa verktyg) samlade. Ex. kallelse till möte, avvikelseblankett, SIP mm.

Grafisk profil

Under grafisk profil finner du Västbus bildmaterial och logotyp, bilden på de tecknade barnen samt VästKom och VGR:s logotyp för nedladdning.

Informationsmaterial

Under informationsmaterial finner du material för utskrift om Västbus, både riktat mot professionen och föräldrar/anhöriga 

 

uiqt|wBrm{{qki5msH{sizijwzo5{mrm{{qki5msH{sizijwzo5{muiqt|wBrm{{qki5msH{sizijwzo5{mrm{{qki5msH{sizijwzo5{muiqt|wBrm{{qki5msH{sizijwzo5{mrm{{qki5msH{sizijwzo5{m