Välkommen till Västbus hemsida!


Västbus handlar om hur vi som arbetar i Västra Götaland samverkar kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik. På denna hemsida kan du läsa mer om Västbus, samverkan kring barn och unga, hur arbetet är organiserat i länet och det utvecklingsarbete som pågår. Det finns även en sida som riktar sig till dig som förälder/anhörig. Varmt välkommen att utforska!

Alla blanketter och dokument är reviderade och sidan fylls på med nytt material och uppdateras regelbundet. Håll utkik, alla uppdateringar meddelas nedan under "Nyheter Västbus". Du kan även prenumerera på nyhetsuppdateringar från hemsidan genom att klicka på RSS-ikonen.

Har du synpunkter kring sidans utformning och innehåll eller förslag på material som kan vara aktuellt för hemsidan, hör gärna av dig.

Lokal Västbussamverkan

Västbus rikltinjer anger att varje kommun/stadsdel ska ha en lokal Västbusgrupp för att stödja det praktiska arbetet med riktlinerjna så att de barn, ungdomar och familjer som behöver hjälp också får det. Gruppen består av chefer eller företrädare för de olika verksamheterna som omfattas av riktlinjerna.

Under fliken för lokal samverkan kan du läsa mer om gruppens uppdrag, sammansättning och hur du kommer i kontakt med din lokala Västbusgrupp.

Läs mer

Delregional Västbussamverkan

Västbus rikltinjer anger att varje geografiskt vårdsamverkansområde i länet ska ha en delregional Västbusgrupp för att stödja det lokala arbetet. Gruppen ska arbeta för att underlätta samverkan på lokal nivå, sprida kunskap om Västbus och följa upp hur det fungerar i praktiken. 

Under fliken för delregional samverkan kan du läsa mer om gruppens uppdrag, arbete och sammansättning samt när de sammanträder och hur du kommer i kontakt med din delregionala Västbusgrupp.

Läs mer 

Regional Västbussamverkan

Västbus rikltinjer anger att länet ska ha en regional styrgrupp för att strategiskt stödja det delregionala och lokala arbetet. Styrgruppen är ett forum för information och dialog för att underlätta samverkan men deras uppdrag är också att sprida kunskap om och följa upp hur Västbus fungerar i länet.

Under fliken för regional samverkan kan du läsa mer om gruppens uppdrag, arbete och sammansättning samt när de sammanträder och hur du kommer i kontakt med styrgruppen.

Läs mer

Nyheter Västbus

Nyheter Socialstyrelsen/ SKL/Psynk

uiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m{izip5%wipt{|zwuHitm5{muiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m{izip5%wipt{|zwuHitm5{muiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m