Välkommen till Västbus nya hemsida!


Västbus handlar om hur vi i Västra Götaland samverkar kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik. På denna hemsida kan du läsa mer om Västbus, samverkan kring barn och unga, hur arbetet är organiserat i länet och det utvecklingsarbete som pågår. Det finns även en sida som riktar sig till dig som förälder/anhörig. Varmt välkommen att utforska!

Sidan fylls på med nytt material och uppdateras regelbundet. Alla blanketter och dokument är reviderade samt att loggan fått ett ansiktslyft. Håll utkik, alla uppdateringar meddelas nedan under "Nyheter Västbus". Du kan även prenumerera på nyhetsuppdateringar från hemsidan genom att klicka på RSS-ikonen.

Har du synpunkter kring sidans utformning och innehåll eller förslag på material som kan vara aktuellt för hemsidan, hör gärna av dig.

Lokal Västbussamverkan

Västbus rikltinjer anger att varje kommun/stadsdel ska ha en lokal Västbusgrupp för att stödja det praktiska arbetet med riktlinerjna så att de barn, ungdomar och familjer som behöver hjälp också får det. Gruppen består av chefer eller företrädare för de olika verksamheterna som omfattas av riktlinjerna. De representerar t.ex. socialtjänsten, skolan, primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin. Gruppen är ett forum för information och dialog mellan verksamheterna för att underlätta samverkan men deras uppdrag är också att sprida kunskap om Västbus och följa upp hur det fungerar i praktiken. 


Under fliken för lokal samverkan hittar du:

 • De lokala Västbusgruppernas uppdrag
 • Information om hur du kommer i kontakt med din lokala Västbusgrupp
 • Mall för vad årsberättelsen från den lokala Västbusgruppen skall innehålla


  Läs mer

Delregional Västbussamverkan

Västbus rikltinjer anger att varje geografiskt vårdsamverkansområde (länet innehåller 5) ska ha en delregional Västbusgrupp för att strategiskt stödja det lokala arbetet. Den delregionala gruppen består av verksamhets-/socialcheferchefer, rektorer eller andra företrädare för de olika verksamheterna som omfattas av riktlinjerna. Gruppen är ett forum för information och dialog mellan verksamheterna för att underlätta samverkan men deras uppdrag är också att sprida kunskap och följa upp hur det fungerar i praktiken. 

 

Under fliken för delregional samverkan hittar du:

 • De delregionala gruppernas uppdrag
 • Information om hur du kommer i kontakt med din delregionala ledningsgrupp
 • Mall för vad årsberättelsen från den lokala Västbusgruppen skall innehålla  
 • Sammanträdestider för 2015
 • Årsberättelse för respektive ledningsgrupp
 • Länk till den delregionala hemsidan


  Läs mer 

Regional Västbussamverkan

Västbus rikltinjer anger att Västra Götalands ska ha en länsövergripande, regional styrgrupp för att strategiskt stödja det delregionala och lokala arbetet. Styrgruppen består av verksamhets-/socialcheferchefer, rektorer eller andra företrädare för de olika verksamheterna som omfattas riktlinjerna men de representerar i styrgruppen också sin geografiska delregion.  Gruppen är ett forum för information och dialog mellan verksamheterna och delregionerna för att underlätta samverkan men deras uppdrag är också att sprida kunskap och följa upp hur det fungerar i praktiken. 


Under fliken för regional samverkan hittar du:

 • Den regionala styrgruppens uppdrag
 • Information om hur du kommer i kontakt med styrgruppen
 • Mall för vad årsberättelsen från den lokala Västbusgruppen skall innehålla  
 • Sammanträdestider för 2015
 • Årsberättelse och handlingsplan för styrgruppen
 • Mötesanteckningar från styrgruppens möten

  Läs mer

Nyheter Västbus

Nyheter Socialstyrelsen/ SKL/Psynk

uiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m{izip5%wipt{|zwuHitm5{muiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m{izip5%wipt{|zwuHitm5{muiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m