Prisma gör industrialismen digital

Ordet industrihistoria för ofta tankarna till rostiga maskiner och öde fabrikslokaler. Men i projektet Industrimuseum Västra Götaland får berättelser från tiden från 1850 och framåt en helt ny utgångspunkt - den digitala applikationen Prisma.

Prisma Västra Götaland

Vår historia säger mer om oss än vad vi kan ana; om vilka vi är, varför vi har det som vi har det, tänker som vi tänker och gör som vi gör. Vår historia är nyckeln till att förstå vår nutid, men också till att skapa vår framtid. Vi får inte tappa bort den. För om vi inte vet varifrån vi kommer, hur ska vi då kunna veta vart vi är på väg?

Industrimuseum Västra Götaland, som står bakom webbplatsen Prisma, är ett nätverk där många olika aktörer tillsammans lyfter fram Västsverige under perioden 1850 fram till idag. För att göra hela vår fantastiska historia och vårt kulturarv mer tillgängligt för alla så har vi utformat Prisma som en öppen digital plattform och mötesplats. Den fyller vi tillsammans med digitala utställningar, filmer, bilder och berättelser om de människor och platser som lagt grunden för det samhälle som vi lever i idag. Här finns också en karta över besöksmål för de som vill komma ut och uppleva historiens vingslag med alla sina sinnen.

För att göra det möjligt att samla och gestalta 150 år av spännande livsöden, industrihistoria och samhällsutveckling på ett och samma ställe behöver vi hjälpas åt. Därför välkomnar vi alla museer, intresseföreningar och andra aktörer att dela med sig av sina berättelser, bilder och tips på besöksmål. Varje historisk pusselbit har stor betydelse för att förstå sammanhangen och se helheten. Det är också en unik möjlighet att sätta er plats och er historia på kartan.

Förändringar på gott och ont

Samhällsutvecklingen från 1850 till idag är ett stort ämne. Vi har valt att börja arbeta med fyra huvudteman:

  • Tema Stad – Land. När människor började jobba i industrin ville de bo nära fabrikerna, och nya samhällen växte fram. Men på senare tid har utvecklingen gått åt andra hållet och många västsvenska industrier har gått i graven. Hur påverkar det bruksorterna och stationssamhällena?
  • Tema Miljö. Ja, vi fick det bättre - men vi fick också betala ett högt pris. Den fantastiska utvecklingen av vår välfärd under industrialismen har en mörk baksida i form av förgiftad mark och försurade vattendrag. Hur undviker vi att upprepa samma misstag?
  • Tema Bilism. Bilen har knutit samman människor och platser på helt nya sätt. Den har möjliggjort pendling, friluftsliv och transporter. Den har styrt hur städer och bostäder byggs. Kort sagt, bilen är en symbol för det moderna samhället och bilismen har under efterkrigstiden har under efterkrigstiden radikalt förändrat vårt sätt att leva. Men kanske håller bilens ikonstatus på att förändras?
  • Tema Globalisering. Globaliseringen påverkar samhället på ett genomgripande sätt, såväl inom produktion som kunskapsförsörjning, migration, ekonomiska system och hela vår världsbild. Hur har detta förändrats under industrialismen? Göteborgs Stadsmuseum påbörjar arbetet med detta tema under året.

 

Så utvecklas Prisma

Bakom Prisma Västra Götaland står Borås Museer, Göteborgs stads museum, Hembygd Väst, Innovatum  i Trollhättan, Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i Väst, NAV och Västarvet.

Vi har skapat en redaktion som arbetar med att utveckla Prisma både tekniskt och innehållsmässigt. Redaktionen hjälper också andra att komma igång och tillsammans bygger vi upp ett spännande innehåll.

Bland annat anordnar vi workshops där deltagare från kommuner, ideella organisationer och regionala aktörer med flera, får introduktion till hur man lägger upp bilder, berättelser och platser på plattformen.

Välkomna på workshop

Vi kommer gärna ut och gör en workshop för er organisation om ni önskar det. Vi har inte möjlighet att komma ut till bara en förening men om flera har samma önskemål går det utmärkt. En lämplig gruppstorlek är 15 personer. Vi behöver också tillgång till internetuppkoppling.

De workshops som arrangeras annonseras här på sidan och går bra att anmäla sig till. Målet är att så många som möjligt är med och berättar om industrisamhället på Prisma.

Har du en idé eller ett intressant material du vill göra tillgängligt för flera - kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

Den 25:e maj lanserar vi Prisma och öppnar webbplatsen för allmänheten. Då hoppas vi att din berättelse finns på plats och berikar Prisma!