Ladda ned 1900-talet som PDF

1900-talet, det moderna århundrade vi nyss lämnat, är fyllt med historia. Här hittar du länkar till skrifter, rapporter och uppsatser som handlar om det moderna kulturarvet, nedladdningsbara i PDF-format. 1900-talshistoria handlar om det moderna samhällets framväxt, det vill säga hur vår vardag formades till vad den är idag.

1900-talet runt husknuten - en av alla de skrifter om 1900-talets moderna kulturhistoria som du kan ladda ned här

Moderna Västra Götaland

Moderna Västra Götaland syftar till att uppmärksamma 1900-talets och det moderna samhällets kulturarv.

Läs mer om Moderna Västra Götaland här

Skrifter, rapporter och uppsatser i PDF-format

I satsningen Moderna Västra Götaland liksom i anslutande projekt har flera skrifter och rapporter tagits fram, som på olika sätt behandlar 1900-talets historia och det moderna kulturarvet. Du hittar dem här nedan i PDF-format.

Skrifter och rapporter:

MODERNA VÄSTRA GÖTALAND - en sammanfattning

Sammanfattning och reflektion kring arbetet med Moderna Västra Götaland 2008-2015

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/MVG_Sammanfattning_webb.pdf

1900-TALET RUNT HUSKNUTEN

Det moderna samhällets historia finns runt husknuten. Hur kan man arbeta med det i skolmiljön? Huvudbok med 1900-talshistoria för både unga och för dem som var med, samt lärarhandledning.

 - huvudbok (skrift)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/1900-talet%20runt%20husknuten_web.pdf

- lärarhandledning (skrift)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/1900-talet%20runt%20husknuten_lararhandledning_web.pdf

EFTERKRIGSTIDENS BOSTADSBEBYGGELSE.

En dokumentation av bostadsområden i Skara (rapport)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/EfterkrigstidensBostadsbebyggelseEtapp1.pdf

FRAMTIDEN VI BYGGDE

En antologi med texter kring det samhälle vi skapade under 1900-talet och om hur vi tar hand om detta kulturarv. (skrift)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/FramtidenViByggde.pdf

FRITID GENOM ARBETET

Företags och fackföreningsägda semesteranläggningar i Västra götaland  

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/Semesterbyar_Skrift2014_web.pdf

FRITIDSHUSET - KULTURARV & VÄLFÄRDSSYMBOL (skrift)

Omkring hälften av alla svenskar har tillgång till ett fritidshus. Läs om fritidshusens historia och vad de står för idag!

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/FritidshusetKulturarvValfardssymbol.pdf

FRITIDSLIVETS MILJÖER.

Är fritiden vår viktigaste tid? Läs om badplatser, idrottshallar eller skidstugor, alla är de anläggningar och miljöer vi skapade för vårt fritidsliv! (rapport)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/FritidslivetsMiljöer.pdf

FRÅN ODLINGSLANDSKAP TILL REKREATIONSLANDSKAP.

Om vår förändrade syn på det odlade landskapet vi har omkring oss. (rapport)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/FranOdlingslandskatillrekreationslandskapRappDel1.pdf

MEDBORGARRUM - FALLET SKANSTORGET.

Rapporten om den platsliga hjärt och lungräddningen! (rapport)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/MedborgarrumSkanstorget.pdf

MODERNA SKARA.

En guidebok med fem vandringar i efterkrigstidens Skara! (Promo-material, ej hela skriften)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/modernaSkaraPromo.pdf

MODERNT KULTURARVSARBETE.

Seminarierapport om arbetet med det moderna kulturarvet! (rapport)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/ModernaPlaneringsunderlagSeminarium7dec.pdf

DITT FRITIDSHUS ÄR ETT KULTURARV!

Ladda ner foldern om hur du tar hand om det! (folder)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/FolderFritidshusModernaVastraGotaland.pdf

RAMNESKÄRSPARKEN - SENTIDA KULTURARV MED ARKEOLOGISK BLICK.

Arkeologisk utgrävning av en festplats.

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/RamneskarsparkenMariaPersson.pdf

VÄSTKUSTSOMMAR - BARNKOLONIER I BOHUSLÄN UNDER 100 ÅR!

En dokumentation av barnkolonier - då och nu. (skrift)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/vastkustsommarPDFweb.pdf

Dokumentationsrapporten från 2006 (rapport)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/VästkustsommarRapp2006.pdf

VÄSTSVENSKA FESTPLATSER UNDER 100 ÅR!

En dokumentation av festplatser i Västsverige. (skrift)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/kulorta%20lyktor%20och%20dansbiljetter.pdf

FRITIDSHUS I GÖTEBORGSOMRÅDET!

Göteborgs stadsmuseum har inventerat fritidshus kring Göteborg, från självbyggen till mer påkostade sommarhus. (tre rapporter)

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/Del_1_Sodra_Goteborg.pdf

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/Del_2_Norra_Goteborg.pdf

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/Del_3_Hisingen_Goteborg.pdf

UPPTÄCK DET MODERNA GÖTEBORG

Skriftserie som behandlar det moderna kulturavet i Göteborgs olika stadsdelar (skrifter)

Upptäck ANGERED!

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/UpptackAngered.pdf

Upptäck NORDOST!

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/UpptackNordost!.pdf

Upptäck VÄSTRA FRÖLUNDA!

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/UpptackVastraFrolunda.pdf

Upptäck HISINGEN!

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/UpptackHisingen.pdf

SILOS

Modernismens agrara minnesmärken. En kartläggning över siloanläggningarna inom Dalslands och Västergötlands slättbygder, med historik och intervjuer med allmänhet och politiker mm.

Länk kommer inom kort

Uppsatser:

 

BILISMENS AVTRYCK

1900-talets vägutveckling dokumenterad med exemplet rikstvåan/E6 genom Bohuslän.

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/BohusInfrastrukturEllison.pdf

"FRITIDEN SKALL SKAPA HARMONISKA MÄNNISKOR"

beskriver förväntningarna på semester och fritid när semesterlagstiftningen genomfördes, och som låg till grund för företags- och fackföreningsanknutna fritidsbyarna.

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/Fritidenskaskapaharmoniskamanniskor.pdf

LANDSBYGDENS BILVERKSTÄDER

Bilen som transportmedel har varit med att forma 1900-talet. verkstäderna där bilarna servats och mekats med, borde vi spara på dem? LÄS MER!

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/LandsbygdensBilverkstader.pdf

PÅ VÄG

En studie av en tidig motorvägsdragning genom stadsbebyggelse (Göteborg - Jonsered), dess konsekvenser och senare utveckling.

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/På%20väg.pdf

DEN MODERNA IDROTTSHALLEN, en dokumentation av den första generationen moderna idrottshallar i Sverige

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/CharlottaClaesson_Idrottshallar_C-uppsats.pdf

UDDEVALLA IDROTTSHALL, en av de tidigaste moderna idrottshallarna som finns kvar. LÄS MER!

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/Uddevalla%20Idrottshall%20-%20Fredrik%20Olsson.pdf

UDDEVALLA FOLKETS PARK

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/Den%20blivande%20minnesluckan.pdf

DEN OFFENTLIGA KULTURMILJÖVÅRDEN OCH MILJONPROGRAMMET

Hur har den offentliga kulturmiljövården arbetat med miljonprogrammets bebyggelse? Har intentioner kunnat omsättas i praktiken?

http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/OffKmvOchMiljonprog.pdf