Dokument

Uppdragsbeskrivning

Verksamhetsberättelse 2013

(PDF öppnas i nytt fönster)

Ordförande
Helen Smith
Borås Stad
E-post:  

Personer med psykisk ohälsa

Fokusområde 2014

Förbättringsområdet är ”Bättre samordnad vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa” enligt fastställd verksamhetsplan.

Målen i verksamhetsplanen är:

  • ­Ökad informationskvalitet i systemet för samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL)
  • Ökad följsamhet till rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL)
  • Öka antalet Samordnade individuella planer (SIP)

Särskilda uppdrag

  • Följa upp och vid behov revidera rutin för gemensamma externa placeringar.
  • Fullfölja arbetet ”Personer med samtidig allvarlig psykisk sjukdom och missbruk” enligt utvecklingsrådets förslag på hur kommunerna och regionen i samverkan ska arbeta för målgruppen.
  • Utifrån de Nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2011) analysera och föreslå förbättringsåtgärder när det gäller insatser där socialtjänst och hälso- och sjukvård har ett gemensamt ansvar.
  • Utifrån de Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom (2010) analysera och föreslå förbättringsåtgärder.
  • Utifrån rapporter från personliga ombud analysera systemfel på aggregerad nivå under 2013 och föreslå förbättringsåtgärder.

Verksamhetsberättelse 2014


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBpmtmv5{uq|pHjwzi{5{mpmtmv5{uq|pHjwzi{5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m