Dokument

Uppdragsbeskrivning

Verksamhetsberättelse 2013

(PDF, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Ordförande
Kay Eriksson
Vårdutvecklare
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, Borås
Telefon: 033-616 14 24
E-post:  

Barn och unga vuxna i utsatt situation

Utvecklingsrådets uppdrag är följande:

Fokusområde

Förbättringsområdet är ”Bättre samordnad vård och omsorg för barn och unga i utsatt situation” enligt fastställd verksamhetsplan.

 Målen är:

  • Öka antalet Samordnade individuella planer (SIP)
  • Fungerade Västbusarbete per definition i samtliga närvårdsområden
  • Ökat antal barn och unga vuxna med psykisk ohälsa som får vård- och omsorg på rätt nivå

Särskilt uppdrag

Representera Närvårdssamverkan Södra Älvsborg i regional styrgrupp för Västbus med två personer.

Vara delregional styrgrupp för Västbus vilket bland annat innebär att en gång per år träffa ordförandena i de lokala Västbusgrupperna för:

  • dialog och information
  • erfarenhetsutbyte
  • lyfta goda exempel
  • följa upp hur riktlinjer och rutiner efterlevs, diskutera tillämpning, möjligheter och svårigheter
  • inventera och initiera lokala utbildningsbehov

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsi%y5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{msi%y5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m