Dokument

Uppdragsbeskrivning

Verksamhetsberättelse 2013

(PDF öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Ordförande
Sonja Nilsson
Vårdcentralchef
Närhälsan Tranemo
Telefon: 0325 - 472 08
E-post:  
 

Äldre multisjuka multisviktande

Fokusområde 2014
Förbättringsområdena är ”Bättre sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre” samt ”Ökad kvalitet i palliativ vård” enligt fastställd verksamhetsplan.

Målen i verksamhetsplanen är:

  • Ökad informationskvalitet i systemet för samordnad vård-och omsorgsplanering (SVPL)
  • Ökad följsamhet till rutinen för samordnad vård-och omsorgsplanering (SVPL)
  • Öka antalet upprättade Samordnade individuella planer (SIP)                   
  • Minskad undvikbar slutenvård    
  • Minskad återinskrivning inom 30 dagar
  • Förbättra läkemedelsanvändningen för äldre   
  • Öka andelen genomförda brytpunktssamtal (informerande samtal)

Särskilda uppdrag        

  • Att utifrån de nationella och regionala riktlinjerna inom demens, stroke och palliativ vård identifiera gränssnitten mellan huvudmännen och analysera hur befintlig vårdsamverkan möter patienters/brukares behov samt ge förslag till förbättringsåtgärder.
  • Att vara rådgivande organ i nedanstående projekt: 

        1) Differentierad vård- och omsorgsplanering 

        2) Hållbar hemgång, Alingsås lasarett

        3) Lär Ut

        4) Läkemedelsprojekt på Södra Älvsborgs Sjukhus

Verksamhetsberättelse 2014

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{wvri5vqt{{wvH%vozmoqwv5{m{wvri5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m