Föreläsning

 

Vår dokumentation

Här finner du Skolmatsakademins dokumentation i form av pm och beslut från nätverksträffar och vad som gäller för projektet under innevarande år. Är det något du saknar på denna sida, vänligen kontakta Ulrika Brunn här.

Skolmatsakademin Överenskommelse 2014 


Barn leker

Årssammanställning 2014

Här kan du läsa om lite av det vi åstadkommit under föregående år; utbildningar som hållits, nätverksträffar med mera.

Summering av SMAK år 2014

Vi är utvärderade - studentuppsatser

Samverkan är nyckeln till ett framgångsrikt arbete i Skolmatsakademin.
Läs två intressanta examensarbeten från Göteborgs universitet baserade på intervjuer med kontaktpersoner och lokala styrgrupper. Ladda ner uppsatserna som pdf-filer här:

Utvärdering lokal samverkan

Utvärdering samverkan mellan kommuner och stadsdelar


Protokollfört!

På våra nätverksträffar diskuterar vi Skolmatsakademins verksamhet lokalt och centralt, informerar, inspirerar och tar gemensamma beslut om projektets framtid

Nätverksträff 12 maj 2015

Sammanfattning

Storytelling - Matts lathund

Deltagarförteckning 12 maj

Nätverksträff 5 november 2014

Sammanfattning

Idelista för ökat samarbete - hand-out

Deltagarförteckning

Nätverksträff 24 april 2014

Sammanfattning

Deltagarförteckning


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{m