Föreläsning

 

Vår dokumentation

Här finner du Skolmatsakademins dokumentation i form av pm och beslut från nätverksträffar och vad som gäller för projektet under 2014. Är det något du saknar på denna sida, vänligen kontakta Ulrika Brunn här.

Skolmatsakademin Överenskommelse 2014 


Barn leker

Vi är utvärderade

Samverkan är nyckeln till ett framgångsrikt arbete i Skolmatsakademin.
Läs två intressanta examensarbeten från Göteborgs universitet baserade på intervjuer med kontaktpersoner och lokala styrgrupper. Ladda ner uppsatserna som pdf-filer här:

Utvärdering lokal samverkan

Utvärdering samverkan mellan kommuner och stadsdelar


Protokollfört!

På våra nätverksträffar diskuterar vi Skolmatsakademins verksamhet lokalt och centralt, informerar, inspirerar och tar gemensamma beslut om projektets framtid

Nätverksträff 5 november 2014

Sammanfattning

Idelista för ökat samarbete - hand-out

Deltagarförteckning

Nätverksträff 24 april 2014

Sammanfattning

Deltagarförteckning


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{m