Föreläsning

 

Vår dokumentation

Här finner du Skolmatsakademins dokumentation i form av pm och beslut från nätverksträffar och vad som gäller för projektet under 2014. Är det något du saknar på denna sida, vänligen kontakta Josefina Bodin här.

Skolmatsakademin Överenskommelse 2014 


Barn leker

Vi är utvärderade

Samverkan är nyckeln till ett framgångsrikt arbete i Skolmatsakademin.
Läs två intressanta examensarbeten från Göteborgs universitet baserade på intervjuer med kontaktpersoner och lokala styrgrupper. Ladda ner uppsatserna som pdf-filer här:

Utvärdering lokal samverkan

Utvärdering samverkan mellan kommuner och stadsdelar


Protokollfört!

På våra kontaktpersonsträffar diskuterar vi Skolmatsakademins verksamhet lokalt och centralt, informerar, inspirerar och tar gemensamma beslut om projektets framtid

Nätverksträff 24 april 2014

Sammanfattning

Deltagarförteckning

Nätverksträff 12 november 2013

Sammanställning Del 1
Sammanställning Del 2


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{mrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{mrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{m