Ur regeringens regleringsbrev 2011:


Stödet till ungdomar med aktivitetsersättning ska utvecklas för att

underlätta återgång i arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

ska i samverkan med berörda aktörer och inom ramen för

samordningsförbundens verksamhet prioritera ungdomar som uppbär aktivitetsersättning.