Nätverk för processtödjare

Tankarna på att starta nätverk har funnits länge men nu har gruppen haft sin första träff i augusti. Temat för dagen var – behövs processtöd i utvecklingsarbetet och hur bemöts de behov som finns inom samordningsförbunden. Man har även byggt en tankemodell som visar olika faser i utvecklingsprocesser där stöd kan behövas. I nätverket ska man också kunna ge varandra stöd med praktiska råd i olika situationer.

Cecilia Abrahamsson, processtödjare på Samordningsförbundet Delta på Hisingen, menar att ”processtödjarrollen handlar om att stötta utvecklingsarbete på tvären som kräver stöd och sammanhang”. 
  
Vill du vara med? Nästa möte är 1 november kl. 13 – 16 på Deltas kansli.
Kontakta Cecilia Abrahamsson  
Tel: 031-366 66 96, 070-608 57 48

Cecilia Abrahamsson


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkmkqtqi5ijzipiu{{wvHnwz{iszqvo{si{{iv5{mkmkqtqi5ijzipiu{{wvHnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wB|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{m|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m