Västra Götaland

 

I Västra Götaland finns 16 samordningsförbund.
De omfattar 48 av regionens 49 kommuner och två kommuner i Värmland.

 


 

OBS! Du har kommit till en gammal sida.

Klicka här för att komma till den nya!

 

 

Om mänskliga rättigheter på Samordningsförbundens dag

Nu kan du ta del av innehållet i efterhand. Läs dokumentationen.

Spridningskonferens GEVALIS och ÅKA - välkomna!

Samordningsförbundet Västra Skaraborg anordnar sin sista spridningskonferens om rehabilitering i ESF projektet GEVALIS Vuxna och ÅKA-modellen, tisdagen den 23 september 2014 kl. 09.00 på Stadshotellet i Lidköping. Registrering och kaffe kl 8-9.

 

Konferensen kommer att belysa hur Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara i Västra Skaraborg, med stöd av integrerad samverkan har lyckats implementera en gemensam arbetsmetod, ÅKA-modellen, i det ordinarie rehabiliteringsarbetet.

 

Kom och lyssna på framgångsfaktorer, dilemman och tips inför framtida ESF projekt 2015! Konferensen är kostnadsfri.

 

Anmälan görs till   senast den 31 augusti.

Inbjudan

 

Halvtid för "Vi vill vara med"

Tidigare under året påbörjade samordningsförbunden i Skaraborg en förstudie om ungdomar som varken studerar, arbetar eller finns registrerade hos någon myndighet. Med studien vill man kartlägga hur arbetet med dessa ungdomar ser ut i samhället i dag och utifrån det hitta en modell för samverkan mellan berörda parter. Nu har förstudien kommit halvvägs. Här kan du ta del av resultatet så här långt.

 

Halvtidsrapport ”Vi vill vara med"

 

Samordningsförbundens dag, 23 oktober

Den 23 oktober är det dags för Samordningsförbundens dag 2014. Årets tema är mänskliga rättigheter och moderator är Gertrud Åström. Talar gör också Elisabeth Abiri, Alexandra Pascalidou och Hans Abrahamsson. Hjälp till att sprida inbjudan! 

Inbjudan Samordningsförbundens dag 2014

 

Nordiskt Forum inspirerar

Styrelseledamöter, förbundschefer och samordnare från Samordningsförbunden Göteborg Väster, Göteborg Centrum, Göteborg Hisingen Delta och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås har inspirerats och fått
nya kunskaper på konferensen Nordiskt Forum - New action on women's rights.

Exempel på intressanta föreläsningar:

  • I allmänhetens tjänst? När normer styr myndighetsarbete
  • Jämställdhet - högre kvalitet i vård och omsorg
  • Kvotering - den mediokre mannens kris?

- Vi har haft förmånen att lyssna på engagerade föreläsare som t.ex. Gudrun Schyman, Erik Ullenhag, Vigdis Finnbogadottir, Anders Borg och Maria Arnholm. Vi har också fått en mängd nya kunskaper om ojämställdheten i Sverige och världen och massor av idéer om hur vi kan jobba vidare, säger Charlotte Axelsson, förbundschef för samordningsförbundet i Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.

 

Charlotte skickar också med ett citat från Gertrud Åström, Sveriges kvinnolobbys ordförande: ”We do not ask for permission. We don´t wait for an invitation. Don´t agonise. Organise.”

 

 

Tjänst att söka

Du som är anställd på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen kan söka tjänster hos samordningsförbunden. Just nu söker vi en arbetsterapeut. 

Läs mer

 

Vill ni vara med?

Samordningsförbundet i Östra Skaraborg har fått pengar från Europeiska Socialfonden, ESF, för att stötta ungdomar på vägen mot en egen försörjning. I Östra Skaraborg fanns det år 2011 1968 personer mellan 16 och 25 år som varken studerade eller arbetade. Av dessa ungdomar saknade 490 personer någon som helst aktivitet. De var inte registrerade hos någon myndighet, skola, CSN eller kommun och vad de ungdomarna gjorde går alltså inte att kartlägga.

 

- Nu har Samordningsförbundet Östra Skaraborg fått pengar för att genomföra en förstudie med namnet ”Vi vill vara med”. Under 2014 kommer vi att anordna ett antal workshops för att hitta en arbetsmodell för samverkan mellan alla berörda aktörer. Förhoppningsvis kan modellen implementeras i de ordinarie verksamheterna när projektet är slut, säger projektsamordnare Rickard Stenström.

 

En bra arbetsmodell behöver formas tillsammans.
Se tid och plats för workshops.

 

FINSAM gör det jämnt

Tre samordningsförbund i Väst har tillsammans tagit på sig genusglasögonen för att titta på sina verksamheter. Det har resulterat i en rad åtgärder, utbildning av medarbetare, chefer och politiker, nya perspektiv i styrande dokument, stöd till deltagare att bryta könsstereotypa mönster och mycket mer.

 

På den nationella FINSAM-konferensen i Uppsala, den 1-2 april, berättar de inblandade mer om sitt arbete.

 

Läs rapporten
Vägledning med genusglasögon på - illustration

 

Bra svikt i Trampolinen

Den 5 februari hade LFC i Trollhättan besök av Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson. En av dagens punkter var på vilket sätt Försäkringskassan prioriterar unga med aktivitetsersättning och behovet av samarbete kring målgruppen. Under dagen intervjuades områdeschef Bertil Andersson som också är ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp tillsammans med Rebecca Gardendahl som arbetar som Försäkringskassans handläggare i Trampolinen för unga vuxna med funktionsnedsättning.

 

Trampolinen som startade genom Samordningsförbundet i Trollhättan 2008 har under åren byggt upp en metod och ett arbetssätt som visat sig vara framgångsrikt på flera sätt och sedan januari 2012 finns därför Trampolinen som en permanent samverkansinsats i Trollhättan. Trampolinens koncept kommer ytterligare tas tillvara då det från och med mars 2014 startar upp ytterligare ett Trampolinen inom förbundets område, denna gången blir det i Lilla Edet.

 

Läs Inger Landbergs artikel ”Så här borde alla arbeta med unga!”. Artikeln är hämtad från Försäkringskassans intranät den 29 februari 2014. 

Nytt förtroende från ESF

Samordningsförbunden i Väster har fått nya pengar från Europeiska socialfonden. Det bådar gott inför kommande ramperiod 2015-2020, tycker Tomas Rosenlundh, ordförande i Samordningsförbundens nätverk i Väster.


- Eftersom vi arbetar med många av de grupper som ESF lyfter fram blir vi en intressant partner för framtiden, ett förtroende som är värt att vårda.

 

Pengarna går till tre förstudier och två projekt om fördjupad implementering.

 

Inkluderande rehabilitering (förstudie)
Samordningsförbundet Nordost

 

Vill vara med! (förstudie)
Samordningsförbundet HjoTiBorg

 

ÅKA-modellen som samverkansplattform (fördjupad implementering)
Samordningsförbundet Västra Skaraborg

 

KRUT över gränserna (fördjupad implementering)
Sjuhärads Samordningsförbund

 

En hållbar kompletterande arbetsmarknad (förstudie)
Samordningsförbundet Göteborg

 

"Det här finns nu i vår gemensamma verktygslåda och nu kan vi söka varandra för att bygga axlar mellan de förstudier och implementeringsprojekt som pågår. Våra metoder och arbetssätt kan spridas mellan förbunden och andra som är intresserade, säger Tomas Rosenlundh.

Samordningsförbundens nytta för unga vuxna 2013

Några samordningsförbund i Västra Götaland har tagit fram en rapport kring insatser och resultat från SUS gällande unga vuxna 2013. Rapporten visar resultat från samtliga insatser finansierade av samordningsförbunden i Sverige. I rapporten riktas särskild uppmärksamhet till unga vuxna som erhållit aktivitetsersättning.

 

Läs rapporten Samordningsförbundens insatser för unga vuxna 2013

 

Jämställdhet i första rummet

Onsdagen den 22 oktober höll samordningsförbunden i Väster konferensen "Kön spelar roll... för hälsa, försörjning och rehabilitering"  på Chalmers i Göteborg. 220 personer från våra fyra myndigheter deltog, en bred representation av chefer, medarbetare och politiker.

 

Dagens övergripande tema var Gertrud Åströms citat ”Jämställdhet kan man få om man vill ha det”.

 

Läs mer om konferensen 

 

Regeringen betonar samordningsförbundens roll i arbetet med ungdomar i utanförskap

Den 10 oktober överlämnade regeringen sitt slutbetänkande om unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74). Samordningsförbunden nämns där som en viktig part för att förbättra samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och försäkringskassan om stödet till de ungdomar som har störst behov. Utredningen föreslår en särskild satsning inom samordningsförbunden för att skapa förutsättningar för en helhetssyn i arbetet. För att ytterligare förstärka arbetet föreslår utredningen att en nationell samordnare ska tillsättas.

 

Läs slutbetänkandet:
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74)

 

 

Hjälp till att sprida Jonas

Jonas Helgesson, stand-up komiker, vet hur svårt det kan vara att ha en funktionsnedsättning och hitta rätt arbete. Jonas och Samordningsförbundet Sjuhärad bjuder på en klokrolig föreställning av och med honom.

 

Du kan sprida filmen genom att länka till den här webbplatsen. Du kan också beställa en DVD från Sjuhärads samordningsförbund.
 

 

Till filmen


[2013-04-30 14:35:00]
Så var det! Nationell Finsamkonferens
I gnistrande kallt vårväder samlades nära 300 personer med intresse för välfärd, samverkan och samordningsförbund högt uppe på Billingen med vidsträckt utsikt över Skövde. Dokumentation från konferensdagarna Presentationer Program FINSAM 10-11 april 20......

[2013-04-04 10:32:00]
Rapport och presentationer Unga med funktionsnedsättning 20 mars
Eva Magnusson, Bengt Eklund, Eva Svensson och Christina Möller Fler mötesplatser med arbetsgivare – För att lyckas i arbetet med att hitta arbetsgivare till unga med funktionsnedsättningar så gäller det att hitta platser där ni kan mötas och skapa......

[2013-03-18 13:17:00]
Det bloggas om SOF Falköping/Tidaholm
CD-snickeri i Falköping har fått pris av samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. De tar in och ger unga med funktionshinder praktikplats. Dessutom vill de gärna berätta det för alla i sitt nyhetsbrev som läses av 2 500 prenumeranter. Läs med vilka var......

[2013-03-06 09:48:00]
Att investera i rehabilitering lönar sig
Och ger ett tydligt besked:               ...

[2013-02-18 11:27:00]
AR-steget ny aktivitet hos SOF Göteborg Centrum
”Det som utmärker AR-steget (Arbetslivsinriktad Rehabilitering) är dess arbetsmodell som i hög grad anpassas efter individens resurser” säger verksamhetsansvarige Magnus Simonsson. Exempelvis från korta riktade insatser med specialanpassat stöd för att......

[2013-02-13 13:24:00]
Uppföljning av samordningsförbundens resultat 2012
10 700 deltagare har under 2012 varit aktuella i någon av samordningsförbundens aktiviteter i länet. Klar prioritering av unga personer. För 3 036 deltagare som avslutat samverkan under året har förbunden följt upp deras situation vid start och hur det......

uiqt|wBriky}mtqvm5siz%vqsH{%v{nqv{iu5{mriky}mtqvm5siz%vqsH{%v{nqv{iu5{muiqt|wBsiv{tqH{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{msiv{tqH{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m