Utvärdering av samverkan inom rehabiliteringsområdet

Planering av uppföljning och och utvärdering innebär normalt en hel del frågor: Vad behöver mätas? Hur ska det gå till? Hur ofta ska det ske? Vem tar ansvaret? Vad får det kosta?

Klicka på rubriken Rapporter för att se utvärderingsrapporter i Västra Götaland. 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m