Samordningsförbunden i Västra Götaland berättar om sin syn på välfärds-
frågor utifrån "problemet, lösningen och vitsen".