Läs senaste protokollet


Förbundschef
Anna Fagefors
Tel: 0708-85 41 76

 

 

Förbundets egna
dag i Sjuhärad

24/10 hölls förbundets gemensamma dag på Sinnenas Hus

 

 

KRUT i ALMEDALEN

ordförande berättar om projekt krut i Almedallen

Under Almedalsveckan rivstartade spridningen och implementeringsarbetet med KRUT -över gränserna. Aktiviteten var ett av de projekt som stod i rampljuset i samverkan med bla Nationella rådet.

 

Upphandla med Social hänsyn

Den 29/4 2014 samlades 50 personer om att förbättra styrning av offentliga inköp och i högre grad efterfråga att tjänster utförs av personer med olika former av funktionsnedsättning samt underlätta för personer som annars har svårare att få arbete.

Med sociala kriterier blir det mer attraktivt för företagare i allmänhet att anställa de som annars riskerar långtidsarbetslöshet, och personerna har lättare att anställa sig själva i tex sociala företag. Här finns olika dokument på temat:

Socialt ansvarsfull upphandling

Samhälleliga mål med upphandling som medel

SKL-Juristens ppt

Hör av dig om ytterligare material önskas!

Sjuhärad

Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga

bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Sjuhärads samordningsförbund.

Förbundet är en sammanslagning av två kommuner som saknat förbundstillhörighet och de tre samordningsförbund som fanns tidigare. Sedan 1 jan 2011 betjänar förbundet därmed ett geografiskt område med ca 210 000 invånare.   Förbundet bildades enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och finansierar insatser som syftar till att personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Parallellt med ordinarie verksamhet pågick from januari 2012 tom juni 2014 projekt KRUT med medel från ESF, Europeiska socialfonden. Efter projektets slutdatum fortlöper verksamheterna året ut som ett gemensamt åtagande mellan kommunerna och samordningsförbundet. ESF har för perioden juli-dec 2014 beviljat  medel för implementering, Krut -Över gränserna. Det handlar om att dokumentera och sprida framförallt den transnationella metoden

Uppgifter om alla verksamheter och olika insatser finns samlat under Aktiviteter.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvi5niomnwz{H{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{muiqt|wBsiv{tqH{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{muiqt|wB&|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{m|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m