Styrelse


Bertil Lidfeldt
Arbetsförmedlingen
Ordförande   
010 486 62 95

Elise Norberg Pilhem (V)
Regionen
ice ordförande   
0708-12 44 11

Eva Svensson
Försäkringskassan
  
010-119 56 50

Gunilla Dörner Buskas (S)
Kommunen   
0706-04 10 94

 

Ersättare

Lennart Duell (FP)
Kommunen   
0706-727615


Anders Östling
Arbetsförmedlingen 
  
010 486 82 36

Mariella Olsson (FP)
Regionen   
0768-91 59 49


Gunnel Amonsson
Försäkringskassan 
  
010-119 54 21

Ola Andersson
Förbundschef 
  
031-366 66 95
070-305 27 55

Katarina Wenner
Sekreterare 
 
031-366 82 75

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmz|qt5tqlnmtl|Hizjm|{nwzumltqvomv5{mjmz|qt5tqlnmtl|Hizjm|{nwzumltqvomv5{muiqt|wBmtq{m5vwzjmzoH%viv{|mzxiz|qm|5{mmtq{m5vwzjmzoH%viv{|mzxiz|qm|5{muiqt|wBm%vi5{5{%vmv{{wvHnwz{iszqvo{si{{iv5{mm%vi5{5{%vmv{{wvHnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBo}vqtti5lwzvmz5j}{si{Hswuu}vn}ttuis|qom5ow|mjwzo5{mo}vqtti5lwzvmz5j}{si{Hswuu}vn}ttuis|qom5ow|mjwzo5{muiqt|wBtmvviz|5l}mttH|mtqi5kwutmvviz|5l}mttH|mtqi5kwuuiqt|wBivlmz{5w{|tqvoHizjm|{nwzumltqvomv5{mivlmz{5w{|tqvoHizjm|{nwzumltqvomv5{muiqt|wBuizqmtti5wt{{wvHtqjmzit5{muizqmtti5wt{{wvHtqjmzit5{muiqt|wBo}vvmt5iuwv{{wvHnwz{iszqvo{si{{iv5{mo}vvmt5iuwv{{wvHnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBsi|izqvi5%wmvvmzHvwzzipq{qvomv5ow|mjwzo5{msi|izqvi5%wmvvmzHvwzzipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wB&|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{m|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m