Nu finns resultat ur SUS för Finsam i Västra Götaland för perioden januari-augusti 2014 under uppföljningsrapporter.

 

 Kontakt processtöd


E-post: Helena Johansson
Tel: 031-366 62 38
Mobil: 0722-23 95 80 

 

SUS

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

SUS är ett nationellt webbaserat system som gör de möjligt för samverkansparterna att följa upp resultatet av de gemensamma rehabiliteringsinsatserna.

Försäkringskassan är systemägare men ansvaret för SUS är myndighetsgemensamt. SUS används inom samverkansformerna Finansiell samordning (Finsam), Tvåparts-Finsam mellan Försäkringskassan och sjukvården och inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans samarbete gemensam kartläggning.

Uppföljningsrapporter

 SUS-resultat Västra Götaland januari-augusti 2014 

 SUS-resultat Västra Götaland jan-dec 2013

 SUS-resultat Västra Götaland jan-aug 2013

 Här finns tidigare resultat

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBpmtmvi5rwpiv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmvi5rwpiv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mpmtmvi5rwpiv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m