Om webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att övergripande informera om samordning och om befintliga metoder för samverkan. Informationen riktar sig huvudsakligen till förtroendevalda, chefer och tjänstemän som är engagerade i samverkan eller planerar att starta samordningsförbund eller samverkansprojekt.

Riktlinjer för webbplatsen är att publicera information från regionens olika samordningsförbund, kontaktvägar, styrvägar mm.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m