Finansiell samordning, Finsam

Den 1 januari 2004 trädde lagen om Finansiell samordning (lag 2003:1 210) i kraft.  Den innebär att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting har möjligheter att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet. För att kunna göra samverkan möjlig startade så kallade samordningsförbund. De förfogar över de finansiella resurserna som finns och har också möjlighet att fördela resurserna mellan de olika huvudmännen.

Samordningsförbunden ska arbeta för att människor med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att komma i arbete. Många gånger handlar det om människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem, som riskerar att hamna mellan de olika aktörernas ansvarsområde. Genom samordningsförbunden ska de få ett samlat stöd, som utgår från vars och ens förutsättningar och behov. En annan positiv effekt är att samhällets resurser för rehabilitering kan användas på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om Finsam.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m