Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för frågor som rör samverkan i Västra Götaland för:

 Rehabilitering och övriga åtgärder för att ta tillvara arbetsförmågan hos enskild
 Finansiell samordning
 Åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden

Karin Lindfors, Försäkringskassan, sekreterare Västra Götalands samverkansgrupp
010-119 60 12
 

Bertil Lidfeldt, Arbetsförmedlingen
010-486 62 95
 

Christina Möller, Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvården
031-63 05 00
 

Lisbeth Nilsson, Göteborgs stad
031- 368 01 90
 

Pernilla Pehrson Niia, Arbetsmiljöverket
010-730 97 89
 


Samordningsförbundens arbetsutskott

Ordförande
Tomas Rosenlundh
0705-61 79 79
 

Janet Wolfarth
070–244 59 99
  

Ola Andersson
0703-05 27 55
 

Charlotte Axelsson
0702 - 66 69 77 
 

Gudrun Emilsdottir
010-119 77 08
 

Anna Fagefors
0708-85 41 76
  

 Förbundschefer inom Samordningsförbunden

Kontaktperson för SUS - uppföljningssystem

Helena Johansson
 
Tel: 031-366 62 38
Mobil: 0722-23 95 80 


Frågor och synpunkter? Kontakta sidansvariga/redaktörerna:

Informatörsnätverket


Arbetsförmedlingen
Peter Nilsson
 
010-486 76 20

Försäkringskassan
Eva-Marie Wulff
 
010-119 51 51

Västra Götalandsregionen
Ann-Sofie Mellqvist
 
0702-10 97 90


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsizqv5tqvlnwz{Hnwz{iszqvo{si{{iv5{msizqv5tqvlnwz{Hnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBjmz|qt5tqlnmtl|Hizjm|{nwzumltqvomv5{mjmz|qt5tqlnmtl|Hizjm|{nwzumltqvomv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{jm|p5vqt{{wvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mtq{jm|p5vqt{{wvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBxmzvqtti5vqqiHi%v5{mxmzvqtti5vqqiHi%v5{muiqt|wB|wui{5zw{mvt}vlpHuxuiqt5{m|wui{5zw{mvt}vlpHuxuiqt5{muiqt|wBrivm|5%wwptniz|pH{%v{nqv{iu5{mrivm|5%wwptniz|pH{%v{nqv{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{mkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBo}lz}v5muqt{lw||qzHnwz{iszqvo{si{{iv5{mo}lz}v5muqt{lw||qzHnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBivvi5niomnwz{H{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{mivvi5niomnwz{H{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{muiqt|wBpmtmvi5rwpiv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mpmtmvi5rwpiv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBxm|mz5vqt{{wvHizjm|{nwzumltqvomv5{mxm|mz5vqt{{wvHizjm|{nwzumltqvomv5{muiqt|wBm%vi4uizqm5%w}tnnHnwz{iszqvo{si{{iv5{mm%vi4uizqm5%w}tnnHnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBIvv4[wnqm&Umtty%vq{|H%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m