Delregional utvecklingsgrupp Barn och Unga medlemmar

Datum: 8 maj 2014

Tid: kl. 13.00-15.00

Plats: Prästkragen

Lokal:

uiqt|wB&Xmzvqtti5Lipty%vq{|Hitm5{mXmzvqtti5Lipty%vq{|Hitm5{muiqt|wBkizqvi5%vm{|mzmt%vmHitm5{mkizqvi5%vm{|mzmt%vmHitm5{muiqt|wBkizqvi5%vm{|mzmt%vmHitm5{mkizqvi5%vm{|mzmt%vmHitm5{muiqt|wB{wnqm5ozqvvmjiksH%vozmoqwv5{m{wnqm5ozqvvmjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBui||qi{5tm}nsmv{H%vozmoqwv5{mui||qi{5tm}nsmv{H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5{|qo5jz}{qvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5{|qo5jz}{qvH%vozmoqwv5{m