SIMBA

  Kungälvs sjukhus

Närvårdssamverkan SIMBA  

SIMBA är en närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten.

Den Nära Vården känneteckans av helhetsyn, kontinutet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att reducera framtida vård- och omsorgsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

 Karta vårdcentraler Almö Läkarhus Närhälsan Tjörn Vårdcentral Vårdcentral Kusten Backa Läkarhusgruppen Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Vårdcentral Vårdcentral Kusten Vårdcentral Kusten Närhälsan Solgärde Vårdcentral Närhälsan Nordmanna Vårdcentral Centrumpraktiken Kungälv Kungälvs Sjukhus Bohuspraktiken Vårdcentral Nödinge Vårdcentral Adinahälsan Närhälsan Älvängen Vårdcentral Almö Läkarhus Närhälsan Tjörn Vårdcentral Praktikertjänst Vårdcentral Kusten Backa Läkarhusgrupp Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Vårdcentral Praktikertjänst Backa Läkarhusgrupp Stenungsund Praktikertjänst Backa Läkarhusgrupp Stenungsund Närhälsan Solgärde Vårdcentral Närhälsan Nordmanna Vårdcentral Praktikertjänst Centrumpraktiken Kungälv Kungälvs Sjukhus Praktikertjänst Vårdcentralen Bohuspraktiken Praktikertjänst Nödinge Vårdcentral Adinahälsan Vårdcentral Närhälsan Älvängen Vårdcentral

Närhälsan Skepplanda - Älvängen Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Centrumpraktiken Närhälsan Solgräde Vårdcentral Kungälvs sjukhus Vårdcentralen Bohuspraktiken, Bohus Vårdcentralen Bohuspraktiken, Bohus Vårdcentralen Bohuspraktiken, Bohus Bohuspraktiken, Bohus Bohuspraktiken, Bohus Bohuspraktiken, Bohus   Almö Läkarhus Närhälsan Tjörns Vårdcentral Vårdcentral Kusten Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Vårdcentral Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Närhälsan Solgärde Vårdcentral Närhälsan Nordmanna Vårdcentral Centrumpraktiken Kungälv Kungälvs sjukhus Vårdcentralen Bohuspraktiken Praktikertj��nst Nödinge Vårdcentral Adinahälsan Närhälsan Älvängen Vårdcentral Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Ytterby Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Centrumpraktiken Kungälv Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Centrumpraktiken Kungälv Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Centrumpraktiken Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga
Befolkningsutveckling

Befolkningen i SIMBA-området prognotiseras öka med ungefär 9 000 personer till 2025, från dagens cirka 112 000 invånare till 121 000. Andelen i befolkningen som är 65 år eller äldre kommer öka från dagens 20% till 22% år 2025.

Källa: Västra Götalandsregionens statistikdatabas, september 2015

Nyheter

 • Vårdsamverkan Västra Götaland ersätter LiSA vid årsskiftet

  01 december 2016

  Förslag till ny struktur för vårdsamverkan i Västra Götaland godkändes av det politiska samrådsorganet, SRO, den 25 november 2016. Nuvarande LiSA avvecklas och Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, inrättas den 1 januari 2017. Läs mer på vastkom.se ...

 • Regeringen har beslutat om proposition för en ny hälso- och sjukvårdslag

  01 december 2016

  I propositionen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en......

 • Mobil närvård SIMBA i P4 Göteborg

  10 november 2016

  Multisjuka äldre i SIMBA får sedan ett år tillbaka större kontinuitet i vården genom att den mesta sjukvården utförs i hemmet. Detta har uppmärksammats av P4 Göteborg som har gjort ett reportage. Lyssna på reportaget på Sveriges Radio P4 ...

 • Protokoll Samordningsgruppen

  28 oktober 2016

  Nytt protokoll från samordningsgruppen, den 19 oktober 2016 Hela protokollet läser du här ...

 • Slutgiltig analys och handlingsplan psykisk hälsa för rapport till SKL

  27 oktober 2016

  Analys och handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland är beslutat av styrgruppen och dokumentet har skickats ut till samtliga av länets 49 kommuner för rapport till SKL den 31 oktober. Läs hela nyheten på vastkom.se ...

 • Nytt startdatum för IT-tjänsten SAMSA

  18 november 2016

  Införandet av den webbaserade IT-tjänsten SAMSA skjuts upp en vecka, beräknat startdatum för samtliga användare blir den 6 december 2016. Läs hela nyheten på vgregion.se ...

 • Hälso- och sjukvårdsavtal

  17 oktober 2016

  Sedan före sommaren har avtalsutkastet till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal varit ute på synpunktsrunda hos 68 instanser och över 60 har inkommit med svar. Läs hela nyheten på vgregion.se ...

 • Utbildningar i SAMSA har startat

  03 oktober 2016

  För mer information, läs hela nyheten på vgregion.se ...

 • Ny struktur för regional vårdsamverkan

  22 september 2016

  Ledning i Samverkan, LiSA, ställde sig vid mötet 19 sept 2016 bakom förslaget att en ny regional struktur för samverkan, Vårdsamverkan Västra Götaland, ska ersätta LiSA 1 januari 2017 Läs hela nyheten på vgregion.se ...

 • Protokoll Samordningsgruppen

  16 februari 2016

  Protokoll från samordningsgruppens möte 2016 02 03 ...

Förbättra webbplatsen!

Saknar du någon information?

Har du några förbättringsidéer?

Kontakta oss!

uiqt|wBmuui5mltmvHitm5{muiqt|wBmuui5mltmvHitm5{mmuui5mltmvHitm5{muiqt|wB{izi5wtivlmzH%vozmoqwv5{m{izi5wtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5wtivlmzH%vozmoqwv5{m{izi5wtivlmzH%vozmoqwv5{m