SIMBA

  Kungälvs sjukhus

Närvårdssamverkan SIMBA  

SIMBA är en närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten.

Den Nära Vården känneteckans av helhetsyn, kontinutet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att reducera framtida vård- och omsorgsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

 Karta vårdcentraler Almö Läkarhus Närhälsan Tjörn Vårdcentral Vårdcentral Kusten Backa Läkarhusgruppen Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Vårdcentral Vårdcentral Kusten Vårdcentral Kusten Närhälsan Solgärde Vårdcentral Närhälsan Nordmanna Vårdcentral Centrumpraktiken Kungälv Kungälvs Sjukhus Bohuspraktiken Vårdcentral Nödinge Vårdcentral Adinahälsan Närhälsan Älvängen Vårdcentral Almö Läkarhus Närhälsan Tjörn Vårdcentral Praktikertjänst Vårdcentral Kusten Backa Läkarhusgrupp Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Vårdcentral Praktikertjänst Backa Läkarhusgrupp Stenungsund Praktikertjänst Backa Läkarhusgrupp Stenungsund Närhälsan Solgärde Vårdcentral Närhälsan Nordmanna Vårdcentral Praktikertjänst Centrumpraktiken Kungälv Kungälvs Sjukhus Praktikertjänst Vårdcentralen Bohuspraktiken Praktikertjänst Nödinge Vårdcentral Adinahälsan Vårdcentral Närhälsan Älvängen Vårdcentral

Närhälsan Skepplanda - Älvängen Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Centrumpraktiken Närhälsan Solgräde Vårdcentral Kungälvs sjukhus Vårdcentralen Bohuspraktiken, Bohus Vårdcentralen Bohuspraktiken, Bohus Vårdcentralen Bohuspraktiken, Bohus Bohuspraktiken, Bohus Bohuspraktiken, Bohus Bohuspraktiken, Bohus   Almö Läkarhus Närhälsan Tjörns Vårdcentral Vårdcentral Kusten Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Vårdcentral Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Närhälsan Solgärde Vårdcentral Närhälsan Nordmanna Vårdcentral Centrumpraktiken Kungälv Kungälvs sjukhus Vårdcentralen Bohuspraktiken Praktikertjänst Nödinge Vårdcentral Adinahälsan Närhälsan Älvängen Vårdcentral Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Ytterby Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Centrumpraktiken Kungälv Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Centrumpraktiken Kungälv Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga Närhälsan Kungälv Nordmanna Närhälsan Älvängen vårdcentral-Skepplanda Närhälsan Älvängen Adina Hälsan Nödinge vårdcentral Bohuspraktiken Kungälvs sjukhus Närhälsan Solgärde Centrumpraktiken Närhälsan Kungälv Nordmanna Vårdcentralen Kusten Vårdcentralen Kusten Kärna Vårdcentralen Kusten Marstrand Närhälsan Tjörn Almö Läkarhus Backa Läkarhusgruppen i Stenungsund Närhälsan Stenungsund Vårdcentral Närhälsan Stora Höga
Befolkningsutveckling

Befolkningen i SIMBA-området prognotiseras öka med ungefär 9 000 personer till 2025, från dagens cirka 112 000 invånare till 121 000. Andelen i befolkningen som är 65 år eller äldre kommer öka från dagens 20% till 22% år 2025.

Källa: Västra Götalandsregionens statistikdatabas, september 2015

Nyheter

 • SIMBA Genomförandeplan

  23 april 2018

  Nu hittar ni SIMBA genomförandeplan här på hemsidan. ...

 • Uppdaterat beslutsstöd

  27 februari 2018

  Arbetsgruppen för beslutstöd har tagit fram en uppdaterad version utav beslutsstödet. När den enskilde insjuknar är det viktigt att bedömningen av patientens hälsotillstånd alltid sker på ett strukturerat sätt. Beslutsstödet är ett verktyg för......

 • Samverkan vid in- och utskrivning

  29 januari 2018

  Nyhetsbrev Nr 1 2018

 • Protokoll Politiskt samråd

  20 december 2017

  Här hittar du protokollet från SIMBAS senaste politiska samråd ...

 • Minnesanteckning

  20 december 2017

  Samordningsgruppens minnesanteckningar från den 1 dec 2017 finns att läsa här. ...

 • Nyhetsbrev 6

  16 november 2017

  Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 • Minnesanteckningar

  13 november 2017

  Samordningsgruppens senaste minnesanteckningar finns nu att läsa här på sidan. ...

 • Handlingsplan för psykisk hälsa beslutad

  11 oktober 2017

  Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland har tagits fram gemensamt för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den......

 • Trygg och säker utskrivning

  11 oktober 2017

  En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården börjar gälla 1 januari 2018. I Västra Götaland pågår arbetet med att färdigställa överenskommelse och riktlinje för utskrivningsprocessen. Läs mer här, Nyhetsbrev 5! ...

Förbättra webbplatsen!

Saknar du någon information?

Har du några förbättringsidéer?

Kontakta oss!

uiqt|wBuqsimt5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muqsimt5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muqsimt5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5|p}zm{{wv5ripvsmH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5|p}zm{{wv5ripvsmH%vozmoqwv5{m