Verksamhetsplan/-berättelse

Varje år fastställer ReKo Sjuhärads chefgrupp en verksamhetsplan inklusive budget med mål för samverksarbetet. Beredningsgruppen får i samband med detta uppdraget att utveckla samverkansarbetet utifrån fastställda mål i verksamhetsplanen. I detta arbete utgör föregående års verksamhetsberättelse en viktig informationskälla för att integrera lång- och kortsiktiga mål, lyhördhet för språk och kulturskillnader inom/mellan de samverkande parternas organisationer och fokus på den enskilde individen som har behov av hälso-, sjukvårds- och omsorgstjänster. För varje mål/delmål i verksamhetsplanen kan en handlingsplan upprättas. 

De verksamhetsplaner som finns publicerade är fastställda av ReKo Sjuhärads chefgrupp. Handlingsplaner betraktas däremot som internt arbetsmaterial och publiceras ej.

De publicerade dokumenten är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. För att läsa eller skriva ut dokumenten krävs att datorn har programvaran Adobe reader/Acrobat reader installerad.

Verksamhetsplan

- Verksamhetsplan 2010 (pdf) 

Grafisk bild över ReKo Sjuhärads verksamhet

- Verksamhetsåret 2010 (ingen grafisk bild upprättad)

Budget

- Budget 2010 (pdf)

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut

- Verksamhetsberättelse 2010 (pdf) + Årsredovisning 2010 (pdf)

 

Arkiv tidigare dokument>>

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m