Nyheter

De nyheter som publiceras under Senaste nytt är nyheter av lokal karaktär som bedöms vara av intresse för personal inom hälso-, sjukvård- och omsorg. Direktlänkar till olika myndigheters nyhetssidor och liknande finns samlade under Extern nyhetsinformation. Information om aktuella kurser och/eller föreläsningar finns under rubrik Kurser/Föreläsningar i vänster meny.


Senaste nytt      Arkiv - tidigare nyheter

 

[2011-03-28 14:28:00]

Protokoll från chefsgruppens sista möte

samt verksamhetsberättelse och årsrapport från avvikelsegruppen

[2011-01-18 11:28:00]

Protokoll från ReKo Sjuhärads chefsgrupps möte 8 december, 2010

finns nu publicerat under länken Protokoll.

[2011-01-10 12:36:00]

Uppdaterad överenskommelse vid dödsfall

Överenskommelsen "Dödsfall - Åtgärder inom hälso- och sjukvården" har uppdaterats


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m