Styrdokument

De publicerade dokumenten är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. För att läsa eller skriva ut dokumenten krävs att datorn har programvaran Adobe reader/Acrobat reader installerad. Originalhandlingar är diarieförda och arkiverade hos den huvudman som hade ordförandeskapet under det verksamhetsår då handlingen upprättades eller reviderades/uppdaterades.


ReKo Sjuhärads styrdokument

Styrdokument - Vårdsamverkan ReKo sjuhärad (pdf)

Riktlinjer för samverkansprojekt - Vårdsamverkan ReKo sjuhärad (pdf)

Riktlinjer vid upprättande av lokala vårdprogram - Vårdsamverkan ReKo sjuhärad (pdf)

Dokumenthanteringsplan (pdf) / Arkivförteckning (pdf)
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m