Kontakt

Utvecklingsråd stroke

Britt-Louise Olsson, sammankallande
Chefsarbetsterapeut
Enhet för rehabilitering och ortopedteknik
Södra Älvsborgs Sjukhus
Tfn 033 - 616 14 94 

Södra Älvsborgs Sjukhus

Ida Sterki
Sjuksköterska
Rehabiliteringskliniken/strokeenheten
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Tfn 033 – 616 14 03

Jolanta Lundebergh
Läkare
Rehabiliteringskliniken/strokeenheten
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Tfn 033 - 616 28 53 

Sveneric Roslin
Sjukgymnast
Enhet för rehabilitering och ortopedteknik
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Tfn 033 - 616 14 32

Primärvården Södra Älvsborg

Erica Svensson
Arbetsterapeut
Primärvården Borås-Bollebygd
Tfn 033 - 616 28 52

Samrehab Mark/Svenljunga

Berit Malmström
Arbetsterapeut
Samrehab Mark/Svenljunga
Tfn 0320 - 77 94 77 

Kommunerna

Anna-Lena Hardtmann
Sjukgymnast
Borås Stad, kommun
Tfn 033 - 35 51 87


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m