Uppdrag och arbetsuppgifter

Samverkansrådets uppdrag är att leda processer och föreslå åtgärder inom fem identifierade förbättringsområden: hjälpmedelsförsörjning, ansvarsfördelning, informationsöverföring, ett effektivare kompetensutnyttjande och området psykisk ohälsa/sjukdom/psykiska funktionshinder för arbetsterapi och sjukgymnastik. Samverkansrådet ska delta i pågående utvecklingsarbete som påverkar arbetsterapi och sjukgymnastik i ReKo Sjuhärad. Målet är en utökad rehabiliteringssamverkan med gemensamma mål, en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt till samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Samverkansrådet har till uppgift att:

  • Identifiera och stärka rehabiliteringskedjan utifrån den enskildes behov.
  • Arbeta för att integrera rehabilitering i den övriga vården.
  • Skapa konkreta samverkansrutiner avseende arbetsterapi och sjukgymnastik som präglas av helhetssyn, kvalitet och förtroende.
  • Arbeta fram en plan för ett strukturerat kunskapsutbyte för berörda verksamheter.
  • Inrätta gemensamma arenor eller mötesplatser för kommunikation, kompetensutveckling, forskning och utveckling.
  • Arbeta för att skapa nya gränsöverskridande samverkansformer för speciella behovsgrupper.
  • Vid behov fungera som referensgrupp för ReKo Sjuhärad, förbättringsteam och FoU Sjuhärad - Välfärd när det gäller rehabiliteringsfrågor.

Resultat

För ett antal av Samverksrådets uppdrag finns resultat presenterat i form av fastställda dokument som publicerats på ReKo Sjuhärads webbplats.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m