Rutin vid förskrivning av stimulatorer uppdaterad

Samverkansrådet har omarbetat den lokala rutinen vid förskrivning av stimulatorer (TENS). Samtidigt har en översyn skett av bilaga 1 (Patientdagbok) och 2 (Uppföljning TENS) som resulterat i att bilagorna kvarstår oförändrade jämfört med tidigare;  dock har beslut tagits om att bilaga 3 ska utgå (Mall för register över personligt förskrivna stimulatorer).


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m