Slutrapport från HUPP-projektet

Slutrapport från projektet "Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsförskrivning i vårdkedjan" är nu klar.

Projektet, som avslutades 31 maj, 2009, har resulterat i en modell för likvärdiga och väl kända uppföljningsrutiner hos vårdgivarna inom vårdsamverkan ReKo Sjuhärad. Beslut om att införa modellen togs av ReKo Sjuhärads chefsgrupp vid möte i februari 2009.

Effekten, när modellen är implementerad och används i hela området, kommer att bli en ökad kvalitet, nytta och säkerhet för brukaren vid hjälpmedelsanvändning.

Efter att chefsgruppen beslutat införa modellen har, dels en manual, dels en checklista tagits fram som förtydligar hur modellen ska användas.

Under 2009 har olika informationsinsatser genomförts liksom arbeten för att stödja vårdgivare och förskrivare i arbetet med att implementera modellen och skapa en likvärdig struktur för hjälpmedelsuppföljningar.

Respektive vårdgivare ansvarar för att lokala rutiner tas fram inom respektive förvaltning.

Slutrapporten från projektet inklusive bilagor finns nu publicerade under rubrik Fastställda dokument.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m